http://nyrnberg.net/ten-teide.html

hanne@nyrnberg.net

 

 

palle@nyrnberg.net

 

 

 

 

 

 

Opdateret 26-11-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teides Skygge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fringilla teydea teydea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teide Retama

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajinaste

 

 

 

 

 

 

Spartocytisus supranubius

 

 

 

 

 

 

 

Viola cheiranthifolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teide & National Parken

 

Et netværk af National Parker på Kanarieøerne prøver at konservere netop deres mest karakteristiske økosystemer. Dette gælder naturligvis også Teides National Park. Tenerifes uden tvivl mest kendte varetegn.

 

Vulkanen Teide med en gennemsnitshøjde på 2.000 meter over havet, repræsenterer et af de mest spektakulære eksempler på vulkansk udvikling og er et godt eksempel på det der kaldes alpinsk-vulkansk økosystem.

 

Hvad angår den enorme biologiske rigdom i Teides National Park finder man en flot flora der har en stor procentdel af endemiske (findes kun her) planter og et stort antal af hvir-velløse dyr.

 

Denne National Park, skabt i 1954 i anerkendelse af dens vulkanske og biologiske værdi, er den største og ældste af alle kanariske parker med et overflade areal på 18.990 ha.

 

Udover selve Teides National Park er den imgivet af Corona Forestal Parque Natural, som med sine 46.612,90 ha er det største naturlig beskyttede område på Kanarieøerne.

 

The World Heritage Committee (Verdens Arv Komiteen) indskrev Teides National Park på UNESCOS Verdens Arv liste den 27. juni 2007.

 

 

Kabelvognen til Teides top:

 

Kabelvognen til Teides top er åben fra kl 09.00-16.00, medmindre vejromstændighe-derne ikke tillader det.

 

Medmindre man har overnattet i Altavista Refugio er det nødvendigt med en tilladelse for at komme hele vejen op til Teides top. For at tage kabelvognen er det naturligvisk ikke nødvendigt med en tilladelse. For at få tilladelse til at tage "Telesforo Bravo" stien hele vejen op kan man ansøge her:

 

 • Telefon + 34 922 290129 - +34 922 290183 ;
 • Fax: + 34 922 244788

 

Priser 2009 for besøgende:

 • Voksen : 24,00 €

 • Børn under 14 år: 12,50 €

Tekniske detaljer:

 • Turens længde med kabelvognene: 2.482 metros

 • Stigning: 1.199 metros

 • Afgangshøjde: 2.356 metros

 • Ankomsthøjde: 3.555 metros

 • Maksimumshastighed: 8 meter i sekundet

 • Kabelvognens maks kapacitet: 35 personer

 • Turens varighed: 8-10 minutter

 

 

Teides Skygge

 

En meget speciel oplevelse er at opleve Teide når dagen bryder frem. Når solen første stråler bryder igennem projekterer Teide sin majestætisk silhouette over det omliggende hav. Et fænomen der kaldes Teides Skygge. Virkelig en enestående naturoplevelse, der naturligt nok ikke kan opleves andre steder.

 

 

Dyreliv i Teides Nationalpark:

 

Hvirvel Dyr
Denne fauna Teides National Park, er ikke særlig stor eller overraskende. Totalt findes der knap 30 dyrearter hvoraf i alt 16 er endemiske for de Kanariske Øer. 3 som dyrearter og 13 som sub-dyrearter.

 

Reptiler
Der er tre endemiske reptilarter i National Parken, en øgle, en gecko og en "skink" (Latin: Scincidae). Den kanariske øgle Gallotia Galloti Galloti, er måske det mest majestætiske dyr i hele parken. Hanner kan vokse op til en længde af over 30 cm og har en slående violetblå plet på hver side af halsen. De lever af hvirvelløse dyr i parken og er selv føde for mange af de fugle, der flyver over Teides National Park.

 

Den Kanariske Væg Gecko (Tarentola delalandii), er en gecko, der er endemisk for Tenerife og La Palma.

 

Den Kanariske Skunk (Chalcides viridanus viridanus) er relativt sjældent set i National Parken.

 

Fugle
Mængden af fugle i National Parken er godt 20 forskellige arter, men kun ca. halvdelen danner reder der.

 

De mest sete er:

 

Den blå bogfinke (Fringilla teydea teydea, eng. Blue Chaffinch) er en bogfinke der ho-vedsagligt lever i nåletræsskovene, men kan ses temmelig hyppigt i parken. Bogfinken  er nærmest et symbol for National Parkens fugleliv. Hannen har en utrolig flot skinnende blå farve.

 

Kanarisk Piber (Anthus berthelotii berthelotii, eng Berthelot's Pipit) er den mest almin-delige fugl i hele parken. Den bruger næsten hele sin tid på jorden. Og tripper jævnligt rundt mellem planterne.

 

Kanariefuglen (Serinus canaria, eng. wild canary) er endemisk for de kanariske øer, Azo-rerne og Madera. Der hvor man kan finde flest Kanariefugle i National Parken er i El Por-tillo zonen. Dens harmoniske sang har gjort Kanariefuglen til en af verdens mest berømte sangfugle.

 

Den Kanariske Tårnfalk (Falco tinnunculus canariensis, eng. kestrel) er den mest udbred-te rovfugl på Tenerife.

 

Af andre fugle arter kan nævnes:

 

Stor Tornskade (Lanius excubitor, eng. great grey shrike); Blå mejse (Parus caeruleus teneriffae, eng. blue tit); den kanariske gransanger (Phylloscopus collybita, eng. chif-fchaff); the den ensfarvede sejler (Apus unicolor unicolor, eng. plain swift ); Kanarisk Skovhornugle (Asio otus canariensis, eng. long eared owl).

 

Pattedyr
De fem forskellige arter af Flagermus er de eneste indfødte pattedyr i Teides National Park. Den kanariske langørede flagermus (Plecotus teneriffae) er endemisk for de Kana-riske Øer, mens Madeira Pipistrelle (Pipistrellus maderensis) kan findes på både Madera og Kanarieøerne. De førnævnte og Leisler´s flagermus (Nyctalus leisleri) er de mest almindelige i Parken.

 

De resterende eksisterende pattedyr i parken er alle blevet indført: mouflon (en slags vildt bjergfår oprindeligt fra Korsika eller Sardinien). Mouflonen blev oprindeligt indført i 1970 til jagt. Man regner med at at der er omkring 500 moufloner i Nationalparken, kanin, mus, den sorte rotte, vilde katte og det Algeriske Pindsvin.

 

I modsætning til det forholdsvist lille antal hvirvel- og pattedyr er der en enorm mæn-gde af insekter / hvirvelløse dyr. Her findes oer 700 forskellige insektarter, hvoraf de fleste er endemiske og derfor har en stor videnskablig interesse.

 

Det der er mest af er edderkopper, biller, dipterans (fra det græske: di = to, and pteron = vinge. Flyvende insekter) og himenopterae (f.eks myrer). I alle disse grupper findes der et stort antal endemiske arter. I gennemsnit er 40% af disse exklusive for Teides National Park

 

Det store antal af planter der blomster tiltrækker et stort antal flyvende insekter, inklu-sive biller, hvespe og bier. Men blomsterne tiltrækker også et større antal mindre rovdyr, så som edderkopper.

 

Et af de mest almindleige dyr man finder i forår og sommerperioder er honningbien (Apis mellifera).

 

 

Planteliv i Teides Nationalpark:

 

Planterne i Teides National Park har indordnet sig perfekt under de barske vilkår vulka-nen tilbyder. De har sat rødder i en næsten ikke-eksisterende jord, der dog er rig på mineraler. De er fuldstændig adapterede til højden, intenst solskin, ekstreme temperatur forskelle og mangel på vand.

 

Der er en bred vifte af planter på Teide, hvoraf mange er endemiske enten for Tenerife eller for National Parken.

 

Mange af planterne her i parken blomstrer sent forår eller i begyndelsen af sommeren, maj - juni. Det registrerede planteliv på Teide indeholder 168 plante arter, hvoraf 58 er endemiske for De Kanariske Øer og 33 er endemiske for Tenerife. Dette betyder at over 50% udelukkende findes på Kanarieøerne. Udover det er der 12 planter, der findes eks-klusivt i Teides National Park.

 

Plante formationer
Den mest sete vegetation i dette område er Retamar familien (Alpine broom scrub) med Teide Retama (Teide broom) som den hyppigste.

 

Skråningerne og væggene på Las Cañadas virker som et skjul as the leading player.Her findes bl.a. Kanariske Cedertræer (Juniperus cedrus, eng. Canary Island cedar ), omend ikke så mange og det typiske Kanariske Nåletræ (Pinus canariensis, eng. Canary Island pine), men også en masse forskellige sukkulenter (Aeonium genus, eng. houseleeks).

 

Ved foden af skråningerne finder vi egnede steder for planten Tajinaste (eng. Teide bugloss). Denne findes også i en midre udgave og bliver kaldt Dværg Tajinaste.

 

Teide Violen (Viola cheirantifolia, eng. The Teide Violet) er en plante som kun findes i National Parken og er sammen med Tajinaste og Retamar, den trio der repræsenterer National Parkens eneståend planteliv bedst.

 

Selv i et så tørt område som dette findes der små zoner med fugtighed og små kilder, hvor vandelskende planter vokser. F.eks Mynte (Mentha longifolia, eng aromatic mint) og det såkaldte Kanariske Hår Græs (cerillo de agua)

 

Nogle af disse planter er endemiske for Teides National Park, hvor der idag knap findes 100 eksemplarer tilbage. Man prøver derfor med gen-genskabelse for at sikre sig deres overlevelse. Dette gælder blandt andet for Las Cañadas Bjerg Rose (Helianthemum juliae, eng. Cañadas rockrose), Stemmacantha cynaroides, Teide Edelweiss (Gnapalium teydeum) og Rosal del Guanche (Bencomia exstipulata, eng. Teide burnet); den sidst-nævnet, som er medlem af rosefamilien er endemisk for Tenerife og La Palma.

 

 

Endemiske planter for Kanarie øerne

 

af endemiske planter kan nævnes:

 

Teides hvide Retama (Spartocytisus supranubius, eng. Teide white broom). Denne plante (se. bld) er den mest karakteristiske og dominente i parken. Med dens hvide og lyserøde blomster og kraftige aromatiske duft, tiltrækker den store mængder bier. Derfor kan du mange steder omkring National Parken få god honning.

 

Tedie Margarita (Erysimum scoparium, eng. Canary Island wall flower), som har hvide og violette blomster.

 

Teide Katte Mynte (Nepeta teydea Var. teydea, Teide cat mint), med sine lyserøde blomster, som før i tiden blev brugt til medecinske formål.

 

Flor del malpaís (Tolpis webbii, eng. Canary Island wall lettuce), med gule blomster.

 

 

Endemiske planter for Teides National Park

 

dette er nogle af de planter der udelukkende kan findes i Teides National Park:

 

Teide Violen (Viola cheiranthifolia). En delikat og skrøbelig plante som kan findes i Gua-jara højlandet og på skrænterne af Vulkanen Teide, næsten helt op til toppen. Denne lille viol har titlen som den blomst, der blomstrer i den højeste højde i hele Spanien.

 

Dværg Tajinaste (Echium auberianium, eng. Dwarf bugloss), som ikke er så stor som den normale Tajinaste der kan ses på billedet kan man kun finde i den østlige del af National Parken.

 

Teide Katte Mynte (nepeta teydea var. albiflora), som er en albino variant af den nor-male kattamynte.

 

Teide Edelweiss (Gnaphalium teydeum). Dette er en af de sjældneste planter i hele Tei-des National Park, hvor den vokser i en højde af 3.500 meter over havet.

 

 

Til toppen af siden

Copyright: nyrnberg.net © 2009 • Webmaster: Palle Nürnberg • E-mail: palle@nyrnberg.net